Basis førstehjælp – 4 timer

Formål

At give deltagerne viden og færdigheder til at yde den basale førstehjælp, samt kunne foretage genoplivning af en livløs person ved hjælp af en hjertestarter.

Datoer

Datoer/hold oprettes efter aftale. Kontakt mig HER

Antal deltagere

9-16 deltagere pr. hold

Deltagerforudsætninger

At du er klar på at deltage aktivt i både teori og praksis. Vi skal både være inde og ude, så tag tøj med efter vejret.

Varighed

4 timer

Kursets indhold

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • ABC metoden
  • Stabilt sideleje
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje
  • STROKE
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Bevis

Bevis udstedes, hvis man har deltaget aktivt i alle 4 timer.

Sted

På vores adresse i Randers (Gråbrødrestræde 2). Jeg køre også ud til jer efter aftale og en merpris for transport.

Pris

400 kr. pr. deltager

Jeg er klar til at hjælpe