Basis førstehjælp til børn – 4 timer

Formål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med tilskadekomst hos børn. Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere et bevidstløst barn både med og uden normal vejrtrækning. Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn der har fremmedlegeme i luftvejen.

Datoer

Datoer/hold oprettes efter aftale. Kontakt mig HER

Antal deltagere

9-16 deltagere pr. hold

Deltagerforudsætninger

At du er klar på at deltage aktivt i både teori og praksis.

Varighed

4 timer

Kursets indhold

  • Førstehjælpens hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • ABC-metoden
  • Stabilt sideleje (større børn)
  • Overlevelseskæden
  • Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
  • Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælperens hovedpunkter

Bevis

Bevis udstedes, hvis man har deltaget aktivt i alle timer.

Sted

På vores adresse i Randers (Gråbrødrestræde 2). Jeg køre også ud til jer efter aftale og en merpris for transport.

Pris

450 kr. pr. deltager

Brug for hjælp?