Færdselsrelateret førstehjælp – 8 timer

TILMELD DIG HER

Formål

At give deltagerne viden og færdigheder til at yde den basale førstehjælp, samt kunne foretage genoplivning af en livløs person ved hjælp af en hjertestarter. Der ud over udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret.

Antal deltagere

Max. 16 deltagere

Deltagerforudsætninger

At du er klar på at deltage aktivt i både teori og praksis. Vi skal både være inde og ude, så tag tøj med efter vejret.

Varighed

8 timer

Forplejning

Hvis du vælger undervisningen i Randers er der med i prisen er en let frokost i form af pizza, sandwich, tapas eller lign.

Kursusindhold

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • ABC metoden
 • Stabilt sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje
 • STROKE
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Knoglebrud
 • Praktiske øvelser

Bevis

Bevis udstedes, hvis man har deltaget aktivt i alle 8 timer. Dette bevis er gyldig i 12 måneder.

Pris

650 kr. pr. deltager


Kurser

i færdselsrelateret førstehjælp

10. Marts 2024 Færdselsrelateret Førstehjælp
KL. 8:00-16:00
Fuldt Booket

19. Maj 2024 Færdselsrelateret Førstehjælp
KL. 8:00-16:00
Fuldt Booket