Førstehjælp med ulykker – 6 timer

Formål

At give deltagerne viden og færdigheder til at yde den basale førstehjælp, samt kunne foretage genoplivning af en livløs person ved hjælp af en hjertestarter. Der ud over skal der skabes sikkerhed ved ulykker som fx el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykke.

Datoer

Datoer/hold oprettes efter aftale. Kontakt mig HER

Antal deltagere

9-16 deltagere pr. hold

Deltagerforudsætninger

At du er klar på at deltage aktivt i både teori og praksis.

Varighed

6 timer

Kursets indhold

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Nødflytning
 • Skab sikkerhed og stands ulykken, eksempelvis ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Bevidsthedstilstand
 • ABC metoden
 • Stabilt sideleje
 • Kredsløbsvigt
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje
 • STROKE
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Bevis

Bevis udstedes, hvis man har deltaget aktivt i alle timer.

Sted

På vores adresse i Randers (Gråbrødrestræde 2). Jeg køre også ud til jer efter aftale og en merpris for transport.

Pris

500 kr. pr. deltager

Jeg er klar til at hjælpe