Opdaterende førstehjælp – 3 timer

Formål

Deltageren kan agerer ud fra tidligere kursus hvor der handles ud fra førstehjælpens hovedpunkter. Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere en bevidstløst person både med og uden normal vejrtrækning.

Datoer

Datoer/hold oprettes efter aftale. Kontakt mig HER

Antal deltagere

9-16 deltagere pr. hold

Deltagerforudsætninger

At du inden for 24 måneder har et basal førstehjælpskursus og er klar på at deltage aktivt i både teori og praksis.

Varighed

3 timer

Kursets indhold

  • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
  • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
  • STROKE
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning praktiske kompetencer

Bevis

Bevis udstedes, hvis man har deltaget aktivt i alle timer.

Sted

På vores adresse i Randers (Gråbrødrestræde 2). Jeg køre også ud til jer efter aftale og en merpris for transport.

Pris

400 kr. pr. deltager

Brug for hjælp?